• Zorg op maat

    Zorg op maat

  • Zorg zonder beperkingen

    Zorg zonder beperkingen

  • Zorg met een hart

    Zorg met een hart

Dagondersteuning

Woonondersteuning

1

Individuele ondersteuning

1

In Flegado en t'Onzent zetten we in op de talenten van volwassenen met een beperking. We bieden individuele-, woon- en dagondersteuning aan. We leggen de klemtoon op ontplooiing, individuele vaardigheden, kwaliteit van leven en persoonlijke autonomie. Dat realiseren we door vraaggestuurd te werken op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze.