• Zorg op maat

    Zorg op maat

  • Zorg zonder beperkingen

    Zorg zonder beperkingen

  • Zorg met een hart

    Zorg met een hart

Dagondersteuning

Woonondersteuning

1

Individuele ondersteuning

1

In Flegado en t'Onzent zetten we in op de talenten van volwassenen met een beperking. We bieden individuele-, woon- en dagondersteuning aan. We leggen de klemtoon op ontplooiing, individuele vaardigheden, kwaliteit van leven en persoonlijke autonomie. Dat realiseren we door vraaggestuurd te werken op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze.

Activiteiten en nieuws