Woonondersteuning t' Onzent

Sinds 1/01/2020 maakt t’ onzent deel uit van BWZ Klein-Brabant vzw. De site in de Wolfstraat is onderdeel van de afdeling zorg van de VZW waartoe ook Flegado behoort.

In ons woonhuis te Liezele wonen momenteel 22 cliënten met een verstandelijke beperking. We liggen in een groene omgeving met een prachtig park en een vijver. De rust die deze omgeving uitstraalt, heeft een heilzame invloed op het welzijn van onze cliënten.

In onze ondersteuning gaan we uit van de vraag van iedere cliënt en trachten we tegemoet te komen aan hun individuele behoeftes en noden. We doen dit met een klein team van medewerkers die instaan voor de kwaliteit van het leven van onze cliënten. Dat gebeurt in samenwerking en nauw overleg met de familie en het netwerk.

Contact

Wolfstraat 12 2870 Puurs-Sint-Amands onthaal@tonzent.eu +32 3 889 63 36