Onze 5 strategische krachtlijnen

  1. Respect en ondersteuning voor de keuze van de actieve zorgvrager Doelstelling: Een kader scheppen voor betaalbare en kwaliteitsvolle antwoorden op zorg-, werk- en ondersteuningsvragen.
  2. Een actief financieel beleid in functie van betaalbare en kwalitatieve ondersteuning Doelstelling: Onafhankelijk genereren van eigen middelen en kostenefficiëntie in functie van duurzame dienstverlening
  3. Complementair zijn in zorg Doelstelling: Een ondersteunende rol opnemen voor het persoonlijk netwerk in samenwerking met de reguliere diensten en andere organisaties.
  4. De medewerker als co-regisseur en actor in een lerende organisatie Doelstelling: Een structuur en cultuur uitbouwen waarin betrokken en geëngageerde medewerkers mee vorm geven aan de netwerkorganisatie.
  5. Versterking van het maatschappelijk weefsel in onze regio Doelstelling: Op een maatschappelijk verantwoorde wijze bouwen we mee aan de uitbouw van een hechte samenleving van personen met en zonder beperking.
In de ondersteuning van onze cliënten trachten we zorg op maat te bieden vanuit hun eigen individuele noden en vragen. Zorg op maat betekent dat men weet welke ondersteuning iemand nodig heeft om goed te kunnen functioneren en dat men die ondersteuning beschikbaar stelt. Ondersteunen is het gebruiken en aanreiken van middelen en strategieën die gericht zijn op het optimaliseren van ontwikkeling, welzijn en het functioneren van de cliënt.

De specifieke waarde van het begrip kwaliteit van leven ligt in de aandacht die gevraagd wordt voor het perspectief van de cliënt zelf. Dat betekent dat deze zelf bepaalt wat voor hem/haar deze kwaliteit van leven is. We weten dat er verschillende factoren zijn die de kwaliteit van leven bepalen. We baseren ons binnen de voorziening op de onderverdeling gemaakt door ‘Schalock’. Onze gezamenlijke doelstelling is in de eerste plaats onze cliënten een zin- en kwaliteitsvolle dagbesteding aan te bieden. We willen een warme thuis creëren voor zij die bij ons wonen. Dat alles volgens de visie van de voorziening en de afgesproken strategieën en procedures. We vinden het belangrijk om activiteiten aan te bieden waarbij communicatie, betrokkenheid, doelgerichtheid en verantwoordelijkheid belangrijk zijn, zowel voor de begeleider als voor de cliënt. We willen een goede vraaggestuurde werking nastreven waarbij we onszelf regelmatig in vraag willen en durven stellen. In de tweede plaats willen we hechte teams vormen. We streven een optimale samenwerking na waarin open communicatie, eigen talenten, vertrouwen en een goed gevoel centraal staan. Gelukkige en gemotiveerde begeleiders zorgen voor tevreden cliënten.