Binnen de dienst Ambulante en Mobiele Dienst (AMD) staan 2 enthousiaste teams klaar die meer dan 100 cliënten begeleiden.


Wij komen tot bij jou

De begeleider gaat gemiddeld 1 keer per week op huisbezoek bij de cliënt. De intensiteit van de hulpverlening kan variëren van zeer concrete praktische hulp tot meer algemene sociaal-emotionele ondersteuning. Indien nodig, kan de cliënt ook op de dienst terecht voor extra vragen of hulp. De begeleider heeft steeds een adviserende taak. De individuele ondersteuning kan persoonlijk of gezinsgericht zijn en kan zich situeren op alle domeinen van kwaliteit van leven. De precieze invulling van de ondersteuning wordt in overleg bepaald en vastgelegd in de individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO). Deze kan in de loop van de tijd variëren. Bij Flegado willen we inzetten op het versterken van de veerkracht van de cliënt en zijn netwerk. Gespecialiseerde hulp schakelen we slechts in waar nodig. We willen alle randvoorwaarden inbouwen zodat de cliënt zich kan handhaven in een steeds complexer wordende maatschappij.

Voor wie?

De doelstelling van de individuele ondersteuning is het begeleiden van volwassen personen, met:
  • een licht of matige verstandelijke beperking en/of
  • een sensorische beperking en/of
  • een motorische beperking, en/of
  • een autismespectrumstoornis, en/of
  • een niet aangeboren hersenletsel,
die moeilijkheden ervaren bij het zelfstandig wonen, maar te zelfredzaam zijn om in een residentiële instelling te verblijven. Personen met:
  • (ernstige) psychiatrische stoornissen of
  • een verslavingsproblematiek,
komen niet in aanmerking voor de individuele ondersteuning.

Benieuwd naar verhalen over individuele ondersteuning?

Cliënt Erna geeft je graag een unieke blik op het leven binnen Flegado.