Flegado, dagondersteuning, tracht zorg op maat te bieden aan personen met een beperking met als doel de kwaliteit van leven van de cliënt centraal te stellen.


Teams

Binnen de dagondersteuning werken we in drie teams. Elk team telt ongeveer 50 cliënten, is multidisciplinair samengesteld en heeft zijn eigen expertise. Hierdoor kunnen we gespecialiseerde begeleiding en zorg op maat garanderen.
 • Team 1 beschikt over bijzondere vaardigheden om te werken met personen met een niet-aangeboren hersenletsel en meervoudig zorgbehoevenden.
 • Team 2 is gespecialiseerd in personen met een autismespectrumstoornis.
 • Team 3 heeft zich verder bekwaamd in ouderen en personen met gedragsproblemen.
 • Activiteiten

  Voormiddag
  Cliënten stellen elk jaar een individueel weekprogramma op. Het programma bestaat uit verschillende keuzeactiviteiten (KA’s) waar de cliënten in de voormiddag aan deelnemen. Elke keuzeactiviteit heeft zijn eigen accenten en specifieke doelstellingen. Elk jaar is er de mogelijkheid om opnieuw een keuze te maken. KA’s gaan zowel intern als extern door en zijn zowel arbeidsmatig, creatief als belevingsgericht of gericht op ontwikkeling. Cliënten kunnen onder andere kiezen uit volgende keuzeactiviteiten: zwerfvuil ophalen, koken, toneel, klei, computer, kaarsen gieten, wereldoriëntatie, kinderzorg, kringloopwinkel, tuinieren, marktbezoek, groentetuin en dierenerf, snoezelen, koor, kunst en balieverantwoordelijke. Voor ieder wat wils!

  Namiddag
  In de namiddag zijn cliënten lid van een groep die gerelateerd is aan de ondersteuningsnood. Elke groep heeft zijn eigen doelen en stelt zelf een weekprogramma op. De activiteiten worden in samenspraak met de cliënten gepland. Er is steeds voldoende aandacht voor het sociaal functioneren, de persoonlijkheid en het welbevinden van elke cliënt! In elk team wordt er gewerkt volgens de visie van de voorziening en met accenten, aangepast aan de doelgroep. De 2 algemene methodieken zijn: Gentle teaching en Feuerstein. Naast een vast jaarprogramma worden er jaarlijks een aantal speciale en grotere activiteiten georganiseerd. Zo staan we regelmatig, samen met een toneelvereniging of externe acteurs, op de planken. We treden ook op met ons eigen koor, speelden mee in de serie “Conny en Clyde” en we organiseren ons eigen festival: Flegarock.

Begeleid werken

Bij Flegado zetten we in op de talenten van onze cliënten. Heel veel van onze cliënten hebben de droom om te werken. Aangezien onze voorziening de klemtoon wil leggen op ontwikkeling en ontplooiing bieden we vanaf nu ook ‘Begeleid Werken’ aan. Via deze ondersteuningsvorm kunnen onze cliënten voor wie betaald werk niet haalbaar is zinvol werk verrichten in het reguliere arbeidscircuit. Zo krijgen ze de kans om zich te integreren in de maatschappij. De jobcoach gaat op zoek naar gemotiveerde werkgevers die onze cliënten willen ondersteunen in het verwezenlijken van hun dromen. Er wordt een contract opgesteld waarin de samenwerking tussen Flegado en de onderneming beschreven wordt. Tijdens een inwerkperiode wordt de cliënt intensief begeleid. De jobcoach zorgt voor de sociale, praktische en technische begeleiding. Na deze inwerkperiode is er sprake van blijvende ondersteuning via opvolgbezoeken en evaluaties.

Heeft u nog vragen rond Begeleid Werken? Stuur een mail naar chrstophe.hilkens@flegado.be of neem contact op met Maaike op het nummer 0472 19 03 66.

Sport en beweging

Beweging is heel belangrijk. Bij Flegado kunnen cliënten terecht bij de sportdienst en de dienst kinesitherapie. Iedere week kunnen ze verschillende sporten beoefenen zoals zwemmen, netbal, bewegingsopvoeding, fietsen, dans, judo en zaalvoetbal.

Vorming

De orthopedagogische dienst biedt wekelijks vorming aan de cliënten. Mogelijke thema’s waarover vorming gegeven wordt zijn: grensoverschrijdend gedrag, gevoelens, vriendschap en seksualiteit, omgaan met verlies en zelfredzaamheid.

Ontspanning

Feesten doen we bij Flegado graag en veel! Onze cliënten kijken uit naar ons jaarlijkse kerstfeest, paasfeest en carnavalsfeest. Verjaardagen worden meestal gevierd in de eigen namiddaggroep.

Benieuwd naar verhalen uit de dagondersteuning?

Cliënt Véronique geeft je graag een unieke blik op het leven binnen Flegado.