Bij Flegado zetten we in op de talenten van volwassenen met een beperking. We bieden individuele-, woon- en dagondersteuning aan. We leggen de klemtoon op ontplooiing, individuele vaardigheden, kwaliteit van leven en persoonlijke autonomie. Dat realiseren we door vraaggestuurd te werken op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze.

Dagondersteuning

Woonondersteuning

1

Individuele ondersteuning

1

Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening

1