Ondertussen hebben we bij Flegado, het vroegere Klein-Brabant, al een mooie geschiedenis uitgebouwd. Er is materiaal genoeg om een boek te schrijven. Dat is misschien een idee voor ons gouden jubileum in 2025.

De officiële naam van Flegado is nog steeds B.W.Z Klein-Brabant vzw. Onze vzw bestaat uit 2 grote afdelingen:
  • De afdeling Tewerkstelling met als naam Flexpack, Pullaar 159 Puurs-Kalfort.
  • De afdeling Zorg met als naam Flegado, Achterhoefweg 37 Puurs-Ruisbroek. Flegado is niet toevallig de naam van onze Afdeling Zorg. Het betekent namelijk 'Zorg' in het Esperanto.
Flegado bestaat uit drie entiteiten: dagondersteuning, individuele ondersteuning en woonondersteuning.

Dagondersteuning (DO) - het vroegere dagcentrum

Dagondersteuning groeide in 1974 uit een revalidatiecentrum. Op 1 januari 1975 werd het officieel erkend. Het toenmalig dagcentrum Klein-Brabant begon klein met één voltijds allround personeelslid en ondertussen is het een afdeling waar ongeveer 95 cliënten gebruik van maken. Sinds 1 november 1983 maakt de dagondersteuning deel uit van de B.W.Z. Klein-Brabant v.z.w. Deze vzw beheert sinds 1969 het maatwerkbedrijf Flexpack in Puurs. De dagondersteuning was eerst gehuisvest in een groot herenhuis in de Frans De Bondtstraat in Puurs. Na een tussenstop in een complex aan de overkant van de straat verhuisde men een jaar later naar een gebouw in de Begijnhofstraat. Omdat Flegado bleef groeien, was er nood aan meer ruimte en dus betere accommodatie. Eerst werd een huis in de Violetstraat in Puurs verbouwd; later volgde de bouw van een polyvalente zaal achter het gebouw in de Begijnhofstraat. Om aan de meest recente noden en normen te kunnen voldoen, bleek een volledige nieuwbouw noodzakelijk te zijn. Een geschikt terrein hiervoor vond men in de Achterhoefweg 37 in Ruisbroek-Puurs. Hier verblijven we sinds 2001.

Individuele ondersteuning (IO) - het vroegere Begeleid en Beschermd Wonen

Individuele ondersteuning groeide vanuit praktijkervaring. De afdelingen Beschermde Werkplaats en de dagondersteuning werden vaker geconfronteerd met de limieten van bestaande voorzieningen. Zij voldeden niet altijd aan de verwachtingen en kwamen niet altijd tegemoet aan de mogelijkheden van cliënten met een beperking. Hierdoor besloot de B.W.Z. Klein-Brabant vzw te gaan uitbreiden. In 1985 startte de vzw met de voorbereidingen op de uitbreiding. Alle gebieden werden in kaart gebracht en vanaf midden 1986 begon de Individuele Ondersteuning, het vroegere begeleid wonen, bij enkele werknemers van Flexpack en bij enkele cliënten die naar de dagondersteuning gingen. Omdat de vraag naar individuele ondersteuning bleef groeien, moest er jaarlijks worden uitgebreid. Zo groeide de afdeling langzaam. Na verloop van tijd werd de doelgroep verruimd: ook personen met een sensorische en/of motorische en/of een niet-aangeboren hersenletsel en/of autismespectrumstoornis konden beroep doen op Flegado. Omdat voor sommige cliënten de dienst Begeleid Wonen niet voldoende afgestemd was op hun noden werd op 1 juli 2000 binnen individuele ondersteuning de dienst Beschermd Wonen opgericht. Deze afdeling ondersteunt nu ongeveer 100 cliënten. In 2011 werd het aanbod onder individuele ondersteuning uitgebreid met de dienst Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH). Hier worden cliënten met “een vermoeden van een handicap” begeleid. Dit zijn er nu ongeveer 35. In juni 2016 verhuisde individuele ondersteuning naar de Flexpack-site in Puurs. Zij maakten plaats voor de uitbreiding van onze woonondersteuning.

Woonondersteuning WO - het vroegere Tehuis Niet-Werkenden

Door de uitbouw van verschillende woon- en zorgvormen startte de B.W.Z Klein-Brabant vzw in oktober 2003 met woonondersteuning. Binnen woonondersteuning wordt permanente ondersteuning en begeleiding voorzien. Volwassenen met een beperking, die geen mogelijkheid hebben om zelfstandig te wonen, kunnen hier terecht. In maart 2007 werden 2 woningen afgewerkt. De derde woning was klaar in oktober 2013. Er zijn ook een aantal kamers beschikbaar waar men kan komen logeren.

T' Onzent

Vzw t' Onzent is een initiatief van familie en vrienden van personen met een verstandelijke beperking uit Puurs en is gestart op 2 november 1983.