Flegado wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid maar met de huidige subsidies is het onmogelijk om onze werking volledig te financieren. Jaarlijks zijn er heel wat kleine en grote projecten waarvoor wij géén extra overheidsmiddelen krijgen. Met deze projecten willen we onze werking in de toekomst verbeteren en ervoor zorgen dat we een voorziening blijven met aangepaste zorg op maat.
De laatste jaren hebben we verschillende projecten gerealiseerd met giften en opbrengsten van onder andere ons tuinfeest, een kaas- en wijnavond, deelname aan het Palingfestival en sponsoring door diverse serviceclubs en bedrijven. We hebben door jaarlijkse giften al een heleboel projecten gerealiseerd zoals de aanleg van ons dierenerf en groentetuin, extra terrassen, de bouw van woning Ruiten 3, de inrichting van een nieuwe snoezelruimte, een muziekinstallatie, de aanleg van een kippenren in de tuin van de woonondersteuning, de inrichting van logeerkamers/noodslaapkamers, diverse verfraaiingswerken… Ook in de toekomst hebben we nog heel wat projecten in het vooruitzicht. Hou hiervoor zeker onze Facebookpagina en onze website in het oog. Er zijn vijf verschillende mogelijkheden om Flegado te ondersteunen: via een financiële gift, via een financiële gift door een bestendige opdracht, via een legaat, via een testament of via een schenking.
Via een financiële gift
Giften vanaf 40 euro geven recht op een fiscaal attest dat je kan inbrengen bij je jaarlijkse personenbelastingaangifte. Dan kan je een deel van je gift recupereren. Deze gift stort je op de rekening van Flegado met de vermelding: ‘gift fiscaal attest’. Ons bankrekeningnummer is BE 87001095430494, BWZ KLEIN-BRABANT VZW, Achterhoefweg 37 2870 Puurs. Wij bezorgen je een fiscaal attest.
Via een financiële gift door een bestendige opdracht
Je geeft een bestendige opdracht aan je bank om maandelijks een bedrag naar keuze (5 euro, 10 euro, 20 euro of… euro) te storten op rekeningnummer BE 87001095430494, BWZ KLEIN-BRABANT VZW, Achterhoefweg 37 2870 Puurs, met vermelding ‘gift fiscaal attest’. Als jouw gift op jaarbasis meer dan 40 euro bedraagt, dan kom je in aanmerking voor een fiscaal attest. Wij bezorgen jou een fiscaal attest.
Via een testament
Een testament is een geschreven wilsbeschikking waarin een legaat, de schenking van geld en/of goederen, wordt geregeld. Het testament wordt pas uitgevoerd na het overlijden van de erflater. Als je zelf geen testament hebt nagelaten, dan worden je goederen verdeeld over erfgenamen. De wetgeving houdt helaas geen rekening met je eigen voorkeur of idealen. Als je een persoonlijke voorkeur hebt, dan moet je deze zelf neerschrijven of laten vastleggen. Je eigen testament moet volledig in jouw handschrift zijn opgesteld (dus niet getypt op de computer), en moet de datum van opmaak en je handtekening bevatten. Indien aan één van deze 3 eisen niet is voldaan, is je testament waardeloos. Je geeft zo’n testament best bij een notaris in bewaring. Zo ben je er zeker van dat het niet verloren gaat. De notaris kan meteen nakijken of alles correct is geformuleerd zodat je testament kan uitgevoerd worden zoals jij wenst. TIP: Raadpleeg zeker een notaris, die geeft je graag advies over jouw testament.
Via een legaat
De wet laat iedereen toe een legaat te doen aan een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). Zo kan je jouw bezit of een deel ervan bestemmen voor een organisatie die bijdraagt tot het verwezenlijken van je eigen idealen. Flegado heeft recht op een lagere erfbelasting. Personen in eerste of tweede lijn betalen heel wat taksen op een nalatenschap. Flegado hoeft slechts 8,5% van je legaat af te staan. Er bestaan methodes waardoor je jouw erfgenamen niet benadeelt, maar waarbij je toch minder aan de overheid en meer aan een goed doel geeft. Dit heet een non-profit duolegaat. TIP: Raadpleeg zeker een notaris, die geeft je graag advies over een legaat.
Via een schenking
Je kan ook een schenking doen aan Flegado. Er zijn 2 soorten schenkingen: Schenking van hand tot hand: je kan geld, juwelen, meubels, kunstwerken, geldwissels…schenken aan Flegado. Voor dit soort schenkingen betaal je geen belasting. Schenking bij notariële akte: de schenking van onroerende goederen kan alleen bij notariële akte geschieden. In dit geval worden de schenkingsrechten betaald door Flegado. Een deel van je bezit aan Flegado geven is een belangrijke beslissing en gaat vast niet over één nacht ijs. Aarzel niet om ons te contacteren voor een persoonlijk gesprek. TIP: Raadpleeg zeker een notaris, die geeft je graag advies over een schenking.
Alvast van harte bedankt mocht je overwegen iets aan Flegado te schenken. Op deze websites kan je extra informatie opzoeken over giften, testamenten, legaten en schenkingen: