Getuigenis van Lisa:

"Ik zit in mijn laatste jaar Orthopedagogie. Door mijn vrijwilligerswerk bij Pegode ontdekte ik mijn passie voor werken met mensen met een beperking. Enkele vrienden vertelden mij dat Flegado een leerrijke en uitdagende stageplaats is dus mijn keuze was snel gemaakt… Ik loop ondertussen 6 maanden stage in de woonondersteuning. Stilaan groeit er een wederzijds vertrouwen met de cliënten en de collega’s. Flegado hecht veel belang aan zorg op maat, persoonlijke autonomie, vraaggestuurd werken,… Dankzij onze ondersteuning bieden wij de cliënten de mogelijkheid om hun zelfstandigheid te vergroten en zaken te doen waar zij goed in zijn en nog in kunnen groeien. Uit ervaring weet ik dat het hierbij belangrijk is om een open geest te hebben en goed te luisteren naar de cliënt. Er hangt altijd een fijne sfeer in Flegado. Ik vertrek steeds met een grote glimlach richting mijn stageplaats."

Getuigenis van Laura:

“Ik studeer ergotherapie aan de Artevelde Hogeschool in Gent. Ik zit in mijn 3de jaar. Ik koos voor deze studie, omdat ik graag met mensen werk en ze wil helpen waar zij dit nodig achten. De school koos, op basis van mijn opgegeven top 3 van doelgroepen, mijn stageplaats. De doelgroep mensen met een verstandelijke beperking stond op nummer 1. Ik ben zeer tevreden met de keuze die de school maakte. Flegado is een zeer aangename, leerrijke, vernieuwende, gestructureerde organisatie. De methodiek van Feuerstein zie ik als een enorme meerwaarde voor de organisatie en voor mijn stage-ervaring. Flegado en de doelgroep zijn voor mij een bron van inspiratie. Door de boeiende, inspirerende denkprocessen die ik voerde met mijn stagebegeleidster, heb ik besloten om een masteropleiding te volgen in pedagogische wetenschappen. Deze studie verdiept zich in gedragsstoornissen. Ik vind het enorm jammer dat het einde van mijn stage nadert. Ik kom zeker nog naar het tuinfeest.”  

Getuigenis van Valerie:

"Ik zit in mijn 2de jaar orthopedagogie. Ik ken Flegado al een hele tijd. Mijn broer is sinds 2005 cliënt en sluit aan bij de dagondersteuning. Hierdoor ken ik reeds het aanbod en de aangename infrastructuur van de voorziening. Flegado heeft een uitgebreid gamma aan mogelijkheden voor de doelgroep: dag- en woonondersteuning, individuele ondersteuning, begeleid werk, semi-atelier,… Hierdoor is er voor elke hulpvraag een oplossing op maat. Dit spreekt mij zo aan in de voorziening. Werken als begeleider in de woonondersteuning is een job vol afwisseling en uitdaging. Was- en eetmomenten begeleiden, ondersteuning bieden bij individuele taakjes,… Zaken zoals het proper maken van een gebit en toiletbegeleiding horen daar ook bij en ook dat gebeurt met een glimlach…"